Språkløven
Språkløven
Drives av Gerd Løwe Vedvik - Logoped MNLL

Om Språkløven


Språkløven drives av logoped Gerd Løwe Vedvik. Jeg har 13 års erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, er medlem av Norsk logopedlag og har avtale med HELFO. Kontoret mitt ligger i Bærum, men drar også til skoler og barnehager i nærområdet dersom det er ønskelig. Jeg påtar meg hjelp med språkutvikling innenfor områdene forståelse, utvikling av begreper, uttale og stemmeproblematikk.

Jeg jobber med voksne og barn fra ca 4 år og gir veiledning til pårørende, foresatte, lærere og førskolelærere. Språktrening skal være gøy og ta utgangspunkt i personens styrker og interesser. Ved behov kan jeg hjelpe skoler med utredning og tiltak knyttet til lese- og skriveutvikling på ulike klassetrinn, og gi veiledning i klasseledelse i tråd med LP-modellen.

Kontakt meg